مدرسه جدید ابداع با روغن آرنج Old-School ملاقات می کند.

کشاورزی مدرن و علوم مرتبط با آن تقریباً همه جنبه های زندگی ما را لمس می کند. این امر به ویژه در کالیفرنیا ، جایی که کشاورزی در سال 50 نزدیک به 2019 میلیارد دلار درآمد کسب کرد ، صادق است ، و کالیفرنیا را به بزرگترین تولید کننده محصولات نقدی در کشور تبدیل می کند. دریافت مدرک یا گواهینامه از کالج جامعه محلی می تواند شما را در حرفه جدید خود منجنیق کند.

نماد - کیف

مشاغل در فناوری های کشاورزی ، آب و محیط زیست

بخش کشاورزی ، آب و فناوری های زیست محیطی کارهای شگفت انگیزی را در این زمینه های پرتقاضا و موارد دیگر انجام می دهند!

خدمات کشاورزی ، آب و محیط زیست | تجارت عمده فروشی | پشتیبانی و تولید کشاورزی

نماد - ستاره

مهارت ها به دست آورد

دانش و ابزارهای حیاتی را برای موفقیت در شغل کشاورزی ، آب و فناوری های محیطی کسب کنید.

بین فردی | اخلاق کار رهبری | توانایی یادگیری چیزهای جدید | تفکر انتقادی | ارتباطات | حل مسئله | تفاهم علمی | فنی | مکانیکی | آگاهی زیست محیطی

درآمد بالقوه شغلی در فناوری های کشاورزی ، آب و محیط زیست

تحصیلات شغلی شما در زمینه های کشاورزی ، آب و فن آوری های محیطی درهایی را برای فرصت های بزرگتر ، حقوق بالاتر و موارد دیگر باز می کند!

  • تکنسین های علوم کشاورزی و غذا: $ 35,634- $ 58,023
  • تکنسین ها و تکنسین های مهندسی محیط زیست: $ 51,852- $ 80,376
  • تکنسین های جنگل و حفاظت: $ 33,370- $ 57,671
  • سرپرستان خط اول محوطه سازی ، خدمات چمن و کارگران زمینداری: $ 38,631- $ 73,729
  • حشره کش ها ، سم پاشی ها و کاربردها ، پوشش گیاهی: $ 37,829- $ 67,424
  • تکنسین ها و تکنسین های دامپزشکی: $ 42,870- $ 63,226
  • بهره برداران تصفیه خانه و فاضلاب و سیستم ها: $ 59,198- $ 90,791

من شغلی می خواستم که همیشه نیاز به آن باشد. ما باید برای همه چیز آب داشته باشیم.

جیسون
فارغ التحصیل BUILT آینده

Agriculture, Water, & Environmental Tech حقایق

نماد - گل

کالیفرنیا 40 درصد از کل تولیدات ارگانیک در ایالات متحده را تشکیل می دهد. در سال 2019 ، فروش محصولات ارگانیک در کالیفرنیا بیش از بیش بوده است 10.4 میلیارد دلار.

نماد - پیک دستی

Agriculture generated تقریبا $ 50 میلیارد dollars in 2019, making California the بزرگترین producer of cash crops in the country.

نماد - کیف

90٪ فارغ التحصیلان آموزش شغلی مرتبط با کشاورزی در اورنج کانتی و لس آنجلس گزارش داد ظرف شش ماه پیدا کردن کار از تکمیل گواهینامه ها یا مدارک خود.

کالج های انجمن اورنج کانتی