ایجاد شغل در یکی از OC ها بزرگترین صنایع

بخش خرده فروشی / مهمان نوازی / گردشگری منطقه لس آنجلس / اورنج کانتی بزرگترین بخش در ایالت است که یک سوم مشاغل و مشاغل منطقه را تشکیل می دهد. جای تعجب نیست که این بخش بیش از هر بخش دیگری در شهرستان اورنج کار می کند. دریافت مدرک یا گواهینامه از کالج جامعه محلی می تواند شما را در حرفه جدید خود منجنیق کند.

نماد - کیف

مشاغل در خرده فروشی / مهمان نوازی / جهانگردی

شهرستان اورنج فرصت های بی شماری را در صنعت خرده فروشی پر انرژی / مهمان نوازی / جهانگردی ارائه می دهد.

م Foodسسات خدمات و آشامیدنی غذا محل اسکان | فعالیت ها / سرگرمی | حمل و نقل | طراحی مد | تجارت مد | فروش و بازاریابی | خدمات مسافرتی و جهانگردی

نماد - ستاره

مهارت ها به دست آورد

دانش و ابزارهای حیاتی را برای موفقیت در حرفه خرده فروشی / مهمان نوازی / گردشگری کسب کنید.

تفکر انتقادی | حساسیت فرهنگی | آگاهی از وضعیت | کار گروهی | خلاقیت | حل مسئله | ارتباطات | خدمات مشتری | اخلاق کار | استماع

درآمد بالقوه شغلی در خرده فروشی ، مهمان نوازی و جهانگردی

تحصیلات شغلی شما در خرده فروشی / مهمان نوازی / گردشگری درهایی را برای فرصت های بزرگتر ، حقوق بالاتر و موارد دیگر باز می کند! 

  • سرآشپزها و سرآشپزها: $ 30,975- $ 71,823
  • الگوهای پارچه و پوشاک: $ 33,098- $ 85,140
  • طراحان مد: $ 55,586- $ 105,679
  • سرپرستان خط اول کارگران آماده سازی و سرو غذا: $ 28,899- $ 48,109
  • سرپرستان خط اول کارگران خرده فروشی: $ 30,629- $ 52,396
  • برنامه ریزان اجلاس ، کنوانسیون و رویداد: $ 40,907- $ 69,071
  • بلیط رزرو و حمل و نقل و منشی سفر: $ 27,644- $ 52,013
  • آژانس های مسافرتی: $ 31,181- $ 57,687

کلاسها را شروع کردم. ما کلاس مجموعه های مد را داریم. ما یک باند مد بزرگ داریم. خیلی شگفت انگیز بود 

ماریو
دانشجوی کالج فولرتون

خرده فروشی ، مهمان نوازی و جهانگردی حقایق

نماد - پول

Tourism is an economic driver for Orange County.  The industry supports more tهان 83,000 jobs and generates $590 million in state and local tax revenues.

نماد - نشانگر نقشه

According to the World Atlas, Orange County is the 4th most visited place در ایالات متحده و بیشترین بازدید در کالیفرنیا. شهرستان 50 میلیون نفر را جذب کرد بازدید کنندگان در سال 2019.

نماد - برچسب فروش

The retail industry in California employs nearly one-fifth of the California workforce, bringing in more than $571 billion in sales every year.

کالج های انجمن اورنج کانتی