Tham gia lớp học Nơi bạn ở.

Cao đẳng Cộng đồng Quận Cam có thể gặp bạn ở bất cứ đâu, theo lịch trình của bạn! Mười tổ chức đại học cộng đồng của Quận Cam cung cấp các chương trình chứng chỉ có thể được hoàn thành trong ít nhất hai học kỳ, và nhiều chương trình trong số này được cung cấp hoàn toàn trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp!

Tìm kiếm để thăng tiến trong sự nghiệp của bạn hoặc có được các kỹ năng dẫn đến một công việc mới? Cân nhắc tham gia một chứng chỉ hoàn toàn trực tuyến, tìm các chương trình kết hợp hoặc đơn giản là tham gia một vài lớp học trực tuyến. Cho dù bạn đang tham gia các lớp học trực tuyến hay trực tiếp, tất cả các chương trình của chúng tôi đều được giảng dạy bởi những giảng viên chất lượng như nhau và các chuyên gia chuyên nghiệp để đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Các trường đại học của chúng tôi cung cấp lịch trình linh hoạt để làm việc xung quanh cuộc sống, công việc hoặc các cam kết với gia đình của bạn.

Bằng cấp hoặc chứng chỉ từ trường cao đẳng cộng đồng địa phương của bạn có thể đưa bạn vào sự nghiệp mới của mình.

Sinh viên HỖ TRỢ

Sinh viên trực tuyến và lai có thể nhận được các dịch vụ tư vấn, dạy kèm và hỗ trợ giống như trong khuôn viên trường. Bạn có thể nhận trợ giúp trực tuyến, qua email hoặc điện thoại.

 

Kỹ thuật HỖ TRỢ

Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn khi bạn cần. Hầu hết các trường đại học cung cấp hỗ trợ sau giờ làm việc và hướng dẫn trực tuyến để giúp bạn tiếp tục.

 

Biểu tượng - Văn bằng

Tuyển Dụng Xây dựng

Với hàng chục chương trình trực tuyến, các trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Cam cung cấp nhiều lựa chọn để bạn phát triển sự nghiệp của mình.


Đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền trong khi nhận được một nền giáo dục hạng nhất. Nó chỉ có ý nghĩa.

dagny
Tốt nghiệp được xây dựng trong tương lai

Cao đẳng Cộng đồng Quận Cam