Tương lai Được xây dựng Sự Kiện

Sự kiện mới nhất trong quá khứ

HÀNH TRÌNH TRONG LAO ĐỘNG VÀ TRỌNG TÂM TOÀN BỘ

CÁC CHUYÊN ĐỀ KHỞI NGHIỆP: HÀNH TRÌNH TRONG LÒNG NHÂN VIÊN VÀ TRỌNG TÂM TOÀN DIỆN - Tham gia vào một cuộc trò chuyện siêu hấp dẫn với Tiến sĩ Jay Feine, Tiến sĩ Bạch kim (đạt được kết quả tốt nhất của bạn)! ĐĂNG KÝ NGAY VÀO NGÀY 16 THÁNG 2021 NĂM XNUMX,… Tìm hiểu thêm HÀNH TRÌNH TRONG LAO ĐỘNG VÀ TRỌNG TÂM TOÀN BỘ

IDEATION MASTERCLASS

IDEATION MASTERCLASS - một cộng đồng ứng dụng thực tế cho sinh viên, công ty khởi nghiệp, nhân viên bổ sung đổi mới, chuyển đổi nơi làm việc và đáp ứng với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh! Hệ thống hỗ trợ lớp học chính đang học để triển khai… Tìm hiểu thêm IDEATION MASTERCLASS