آینده ساخته شده رویدادها

آخرین رویدادهای گذشته

کارگاه امنیت سایبری

کارگاه امنیت سایبری در کالج ساحلی برای زنان در دبیرستان و کالج اجتماعی چهارشنبه ها @ ساعت 6:1 11/23/1، 18/23/1، 25/23/2، 1/23/2، 8/23/2023 پاسخ پاسخ: https: //bit.ly/CTG-2023 بیشتر بخوانید: https://cybertechgirls.org/cybertech-girls-XNUMX/