Tương lai ĐƯỢC XÂY DỰNG Khoa

Các giảng viên giáo dục nghề nghiệp từng đoạt giải thưởng của Quận Cam là trái tim và linh hồn của giáo dục nghề nghiệp trong khu vực, cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức thực tế mà sinh viên cần để thành công trong lực lượng lao động đang thay đổi nhanh chóng hiện nay. Các giảng viên được mời tận dụng những nguồn này để nâng cao năng lực bản thân và sinh viên mà họ giảng dạy!

Nguồn lực Tập trung vào Khoa

Khám phá ngay

Thành công của Khoa = Thành công của Sinh viên!

Tiết kiệm thời gian và nâng cao chuyên môn của bạn bằng cách tận dụng các tài nguyên giảng dạy MIỄN PHÍ, phát triển chuyên môn và theo ngành cụ thể này. Các tài nguyên sẽ được cập nhật khi chúng có sẵn, vì vậy hãy nhớ kiểm tra lại thường xuyên!

Câu hỏi thường gặp

Có bất kỳ tài nguyên nào mà sinh viên của tôi có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về các nghề nghiệp có sẵn cho họ trong ngành của tôi không?

Đúng! Các nguồn như Sách hướng dẫn Giáo dục Nghề nghiệp Quận Cam và Quán cà phê Hướng nghiệp OC cung cấp hướng dẫn về nghề nghiệp, lộ trình học vấn, mức lương trung bình và hơn thế nữa. Tham quan Tài nguyên sinh viên để tìm hiểu thêm.

Tôi có thể làm gì để giúp sinh viên tìm được việc làm và cơ hội thực tập trong lĩnh vực của tôi?

Các Giám đốc Khu vực về Gắn kết Nhà tuyển dụng của Quận Cam là một nguồn lực tuyệt vời cho các giảng viên đang tìm cách kết nối sinh viên với các cơ hội lực lượng lao động địa phương. Tham quan Tài nguyên Khoa để liên hệ với giám đốc khu vực cho lĩnh vực ngành của bạn

Làm cách nào để kết nối với các doanh nghiệp địa phương trong ngành của tôi để nâng cao các lớp học của tôi và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho sinh viên?

Truy cập vào Tài nguyên Khoa trang để liên lạc với các Giám đốc Khu vực về Gắn kết Nhà tuyển dụng của Quận Cam và để tìm hiểu thêm về vai trò của họ trong việc thúc đẩy kết nối giữa các chương trình giáo dục nghề nghiệp trong khu vực và các doanh nghiệp địa phương.

Cần trợ giúp để bắt đầu?

Liên hệ với Trường Cao đẳng Cộng đồng Quận Cam: (858) 8 NGHỀ NGHIỆP